Kilka słów o akredytacji

akredytacja izby coachinguCo daje akredytacja?

Na rynku coachingowym panuje spory zamęt. Ponieważ zawód coacha nie jest prawnie zdefiniowany, a pojawiło się zapotrzebowanie na tego typu usługę, szczególnie w biznesie, wiele osób dopisało sobie do palety swoich działań coaching, nie wiedząc nawet czym się on charakteryzuje. Toteż środowisko rzetelnie wykształconych i świadomych potrzeby dbania o standardy coachów zmierza do uporządkowania sytuacji. W Polsce powołana została Izba Coachingu, której statutowym celem jest dbanie o jakość procesu kształcenia coachów i utrzymanie wysokich standardów ich pracy.

Jednym ze sposobów potwierdzenia zaawansowania umiejętności coacha jest akredytacja indywidualna w różnych organizacjach tym się zajmujących. Oto niektóre z korzyści płynące z przejścia procesu akredytacyjnego:

 • Coach akredytowany otrzymuje certyfikat potwierdzający jego umiejętności.
 • Coach jest promowany przez organizację akredytującą dzięki umieszczeniu jego danych na stronie internetowej organizacji.
 • Coach może się  wykazać akredytacjami, o które coraz częściej pytają firmy/osoby poszukujące rzetelnego i fachowego wykonawcę usługi.
 • Coach wyróżnia się także tym, że zaangażował czas i pieniędze oraz wykazał się determinacją, by spełnić wymagania akredytacyjne.
 •  Proces akredytacyjny motywuje do długofalowego planowania swojej przyszłości i zdobywania praktyki.
 • Coach korzysta z niezwykle rozwijających i wspierających rozwój coacha superwizji.
 • Coach uzyskał zewnętrzne potwierdzenie swoich umiejętności i może działać z większą pewnością siebie.
 • Coach zobowiązuje się do dalszego korzystania z superwizji i podnoszenia kompetencji, co chroni go przed rutyną i wypaleniem.

Akredytacja

Mamy przyjemność poinformować, iż w lipcu 2015 roku program Studium Coacha Life zyskał akredytację Izby Coachingu. Zgodnie z informacjami na stronie Izby coachingu związane jest to określonymi korzyściami dla uczestników.

akredytacja programu szkoleniowego Izba Coachingu certyfikatCo zyskasz wybierając akredytowany program szkolenia coachów:

1 – Masz pewność, że program obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w pracy coacha.
2 – Możesz oczekiwać, że trenerzy są coachami praktykami a także mają doświadczenie trenerskie w nauczaniu coachingu.
3 – Wiesz, że szkoła jasno określiła kryteria takie jak sposób rekrutacji, zawarcie umowy z uczestnikiem szkolenia, zasady uczestnictwa, wymagania egzaminacyjne, sposób nadrobienia opuszczonych zajęć, reguły płacenia, zwrotu zaliczki….
4 – Masz gwarancję, że szkoła prowadzi zajęcia praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii),
5 – Wiesz, że już w czasie trwania szkolenia będziesz działać samodzielnie w roli coacha.
6 – Doświadczysz superwizji coachingu, poznasz jej wpływ na swój warsztat pracy i samoświadomość jako coach.
7 – Masz oparcie w szkole, która będzie czuwać nad twoim rozwojem poprzez superwizję prowadzonego przez ciebie procesu coachingu.
8 – Godziny superwizji odbyte w szkole zostaną zaliczone w procesie akredytacji na coacha Izby Coachingu.
9 – Nie będziesz musiał udowadniać, że szkolenie objęło wszystkie wymagane przez Izbę Coachingu kompetencje.

Organizacje akredytujące można podzielić na dwa typy; takie, które akredytują absolwentów własnych szkół oraz organizacje udzielające akredytacji coachom z różnych szkół. Spośród instytucji non-profit (nie posiadających własnych szkół) znane są International Coaching Federation (ICF), European Mentoring & Coaching Council (EMCC) i polska Izba Coachingu (IC).  Wśród organizacji posiadających własne szkoły najszerzej znana jest International Coaching Community (ICC). Osoba występująca o akredytację musi udokumentować biegłość w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przestrzeganie zasad określonych przez organizacje akredytującą.

Wśród wymagań zazwyczaj jest:

 • wykształcenie (wyższe lub średnie połączone z odpowiednim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi)
 • określona liczba godzin szkolenia z zakresu coachingu obejmująca określone kompetencje (minimum na pierwszy stopień akredytacji waha się od 60 do 125 godzin zegarowych)
 • określona liczba godzin własnej praktyki coachingowej (minimum na pierwszy stopień akredytacji od 90 do 100 godzin zegarowych)
 • określona liczba godzin korzystania z superwizji (minimum na pierwszy stopień akredytacji od 10 do 20 godzin zegarowych)
 • określona liczba godzin przejścia własnego coachingu/mentoringu (minimum na pierwszy stopień akredytacji od 6 godzin zegarowych)

Oprócz tych wymagań aplikujący zdaje egzamin z teorii i praktyki coachingu. W każdej organizacji egzamin ma swoistą formę. W Izbie Coachingu egzamin zastępują dwie rekomendacje od superwizorów akredytowanych lub uznanych przez IC,  którzy w trakcie superwizji byli w stanie poznać stopień zaawansowania coacha i ocenić czy spełnia on warunki przyjęte przy akredytacji.

Zazwyczaj aplikujący składając dokumenty wnosi bezzwrotną opłatę aplikacyjną, a po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji wnosi opłatę akredytacyjną.

Akredytacja przyznawana jest na określony czas (3-5 lat), po tym okresie trzeba aplikować o jej przedłużenie na podstawie udokumentowania spełnienia wymogów obejmujących podleganie superwizji, samodoskonalenie, aktywność coachingową itp.

Dodaj do zakładek Link.