Współpraca z organizacjami

mapa sukcesZajmujemy się wspieraniem ludzi w pełniejszym wyrażaniu siebie, znajdowaniu sensu w działaniu na rzecz innych zgodnie ze swoimi talentami, realizowaniu się poprzez pracę i życie rodzinne – innymi słowy czynieniu z Ziemi miejsca, w którym chce się żyć.

W 2014 roku Massachusetts Institute of Technology zaprezentował światu model TheoryU, który w bardzo przystępny i praktyczny sposób pokazuje, jak działać, by zwiększyć nasz wpływ na nasze otoczenie. Odwołuje się w nim do teorii rozwoju świadomości ludzkiej Claire’a Gravesa, która zawsze była podstawą naszych działań i miarą postępów.

Ulab theory UKluczowym elementem TheoryU jest konstatacja, że produkujemy rezultaty.., których w 90% nie potrzebujemy. Zatem dalsze opieranie rozwiązań na bazie doświadczeń z przeszłości będzie rodziło gros tego, czego wcale nie chcemy (zużywania zasobów globu w tempie 1.5 raza szybszym niż Ziemia jest w stanie je odbudowywać, relacji ludzkich, które owocują walką i wyniszczeniem, kontaktu z samym sobą, który zaczyna sprowadzać się do „opakowywania się”, by prezentować się jak najlepiej). By przekroczyć te ograniczenia, MIT szeroko propaguje odmienne podejście do poszukiwania rozwiązań uwzględniających wszystkich jego interesariuszy. Uczy praktycznie wyłaniania rozwiązań z przyszłości poprzez kontakt z tym, co chce się wyłonić w danym czasie, miejscu i poprzez określonych ludzi. A to wymaga wprowadzenia w życie codzienne nowych zasad i sposobów funkcjonowania. Aby stało się to możliwe, każda jednostka potrzebuje zrozumieć i doświadczyć tego podejścia i zacząć je stosować. Wtedy realna zmiana stanie się możliwa.

Organizacje, które uwzględnią ten sposób myślenia i funkcjonowania (a model został stworzony na podstawie obserwacji działań struktur i skutecznych, ekologicznych i odnoszących sukcesy) zyskają szansę swobodnego poruszania się w nurcie dynamicznie zmieniającej się  rzeczywistości oraz zaspokajania realnych i ekologicznych potrzeb społeczeństwa.

Proponowany model działań na rzecz organizacji uczącej się

Człowiek rozwija się całe życie. Nowe wyzwania wymagają nowego podejścia i nowych narzędzi. Zarządzanie swoim stanem psychofizycznym jest podstawową umiejętnością, która pozwala iść przez życie  korzystając z własnego potencjału i  być w zgodzie z wyznawanymi wartościami.Tych umiejętności nie uczy szkoła i rzadko wynosimy je z domu. Zatem trzeba je wypracować w dorosłym życiu. Ucząca się organizacja wspiera rozwijanie się przez całe życie i czerpie z tego wymierne korzyści.

Proponujemy cykl jednodniowych warsztatów „Czy leci z nami PILOT”, na których pracownicy rozwiną różnorodne umiejętności miękkie w sposób praktyczny (20%teorii, 80% doświadczania i wymiany obserwacji). Wspólne doświadczenia integrują uczestników, poszerzają perspektywy, otwierają na odmienność, uczą odpowiedzialności za swoje decyzje i zachowania. W przypadku osób już otwartych na umiejętności miękkie i współpracujących jako zespół proponujemy zajęcia wyjazdowe „zblokowane,” dwu-trzydniowe, wspierające budowanie więzi na głębszym poziomie i wzajemną wymianę doświadczeń.

 1. Pilot czy autopilot zarządzanie sobą
  Jak sprawić, by stres był traktowany jako eustres (mobilizacja – pozytywne pobudzenie), a nie jako dystres (negatywnie odbierane napięcie)?
 2. Pułap wspólny czy kolizyjny – jak się komunikować
  Jak się komunikować, by budować wśród współpracowników interakcje sprzyjające efektywnej współpracy(szczerość, docenianie, rzetelna – oparta na obserwacjach zachowań informacja zwrotna, sięganie po inf. zwrotną)?
 3. Wieża do pilota: Zgłoś się! – jak budować trwałe więzi
  Jak zarządzać relacjami, by inspirować drugiego do działań służących systemowi (relacji, zespołowi, organizacji)? 
 4. Lot z polotem  jak  twórczo  wyznaczać  cele  i  skutecznie  je  realizować
  Jak stawiać sobie cele, by realizować je z zaangażowaniem pomimo wątpliwości, deficytu motywacji, obiekcji otoczenia?
 5. Turbulencja czy katastrofa – nowa sytuacja i co dalej
  Jak szybko reagować na wydarzenia, na które nie byliśmy przygotowani, takie jak niespodziewany zmiana stanowiska, restrukturyzacja firmy, załamanie rynku, choroba, wypalenie, nowe przepisy prawne…?

Gdy człowiek potrafi skutecznie zarządzać samym sobą jest gotów, by przenieść tę umiejętność na zarządzanie współpracownikami. W tym celu proponujemy  szkolenia, na których uczestnicy budują postawę coacha (budowanie zaufania, wsparcie oparte na wierze w drugiego człowieka, inspirowanie, oddawanie odpowiedzialności za wykonanie zadań,  zwiększanie wyzwań na miarę możliwości pracownika…) oraz poznają różnorodne techniki/ćwiczenia, które mogą być pomocą przy rozwiązywaniu wyzwań stojących przed pracownikiem.

 1. Elementy coachingu w praktyce menedżera
  Jak nawiązywać i utrzymywać kontakt, by druga osoba czuła się gotowa do kreatywnego poszukiwania rozwiązań stojących przed nią zadań i brała odpowiedzialność za ich realizację w sposób efektywny? Jak wyłaniać motywację pracownika, by działał z wewnętrznej potrzeby a nie pod naciskiem „nadzorcy”?
 2. Mindfullness i coaching circles
  Jak korzystać ze wsparcia zaufanych ludzi, by efektywnie odkrywać sposoby radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami zarządczymi?
 3. Mapa systemu i jej przebudowa
  Jak podchodzić do projektów, by uwzględniać perspektywy wszystkich interesariuszy i wybrać rozwiązania najlepsze dla systemu w taki sposób, by zyskać ich akceptację?

W niektórych sytuacjach pojawia się potrzeba dodatkowego wsparcia jednostek – szybki awans, niskie poczucie wartości osoby bardzo utalentowanej , konfliktogenność kluczowej osoby… – rozwiązaniem może być coaching indywidualny, mediacje, wskazanie odpowiedniego szkolenia, konieczności terapii…

Ucząca się organizacja ma narzędzia wsparcia dopasowane do potrzeb ludzi pełniących różne funkcje o różnym stopniu wpływu i odpowiedzialności. Właściciele firm, członkowie zarządów, prezesi, menedżerowie wyższego szczebla odpowiadają za przyszłość organizacji, jej rozwój i dostosowanie do zmieniającego się rynku  i często pozostają ze swoimi wyzwaniami samotni – z różnych powodów nie mogą lub nie mają skąd czerpać wsparcia.

Odpowiedzią na tę potrzebę jest coaching projektowy, coaching zarządczy, coaching executive. Coach w takiej relacji nie pełni roli eksperta, bo zazwyczaj „coachee” wie znacznie więcej na temat zagadnienia niż coach. Natomiast, jako bystry obserwator i dociekliwy, a często też nieustępliwy rozmówca (czasami prowokator), coach wspiera coachee w odkrywaniu nowych strategii, tworzeniu skutecznej i ekologicznej hierarchii ról i celów, odbudowie marzeń, podążaniu za tym, co służy zarówno zainteresowanemu, jak i organizacji na wielu poziomach.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania i porozmawiamy o potrzebach Państwa organizacji.

Komentarze są wyłączone.