Agnieszka Chrzanowska-Dzido

IIC Coach, Trener, Konsultant

Uczestniczyłam w studium basic coach i executive coach, w przerwach na …..dokonanie zmian zawodowych i osobistych, które mnie spotkały na skutek aktywnego partycypowania w zajęciach. Korzyścią dla mnie było uzupełnienie wiedzy z zakresu psychologii, zasad prowadzenia sesji rozwojowych z klientem.  Bardzo odpowiadała mi atmosfera na zajęciach, szerokie spektrum wiedzy przekazywane studentom, szczególnie lubiłam ćwiczenia, czyli żywe spotkania z wiedzą w praktyce. Doceniam nowatorskie i ludzkie podejście do edukacji zapracowanych i poszukujących swej drogi zawodowej ludzi.  Dzięki ukończeniu studium jestem dziś w innym, moim miejscu zawodowym.

StudioHR www.studiohr.com.pl
chrzanowska@studiohr.home.pl

Dodaj do zakładek Link.