Grażyna Kołodziej

Coach

  1. Coaching pozwolił mi uporządkować to, co we mnie się kotłowało – uświadomić mi motywy mojego działania (nieświadome stało się bardziej świadome). To jeszcze nie koniec, ale jest postęp.
  2. Dzięki niemu dowiedziałam się dużo o relacjach z in. ludźmi, głównie, dlaczego z jednymi prawie wszystko samo wychodzi, a z innymi za Chiny prawie nic. To było ważne w kontaktach i zawodowych i rodzinnych. Wiele relacji się poprawiło, a inne stały się mniej toksyczne albo już ich nie ma.
  3. Stałam się bardziej pewna siebie i swoich działań.
  4. Świadomie i z wdzięcznością korzystam z umiejętności i zasobów przodków (szczególnie rodziców)w realizacji swoich celów. Powiem więcej – sprawia mi to wiele zadowolenia i łączy się z wdzięcznością za życie i te zasoby/bogactwa.
  5. Konsekwencją jest lepsze zrozumienie losów osób, którym pomagam w swojej pracy. Lepiej dostrzegam ich zasoby otrzymane z rodziny pochodzenia, nawet jeżeli ich los jest ciężki.
  6. W pracy (głównie z osobami z trudnym losem: niepełnosprawni, bezrobotni) potrafię zobaczyć i oprzeć się na zasobach osoby, z którą pracuję, dzięki czemu mniej biorę na siebie, a tę osobę czynię bardziej sprawczą.
  7. Mam nadal energię i przyjemność z pracy. Lubię nowe wyzwania.
  8. Inaczej niż kiedyś (bez wielkiego lęku, a z dużą ciekawością) obserwuję kolejne zmiany w swoim życiu.
Dodaj do zakładek Link.