Na czym polega coaching?

coaching indywidualy

Coaching to rozmowa. Rozmowa, w której doświadczasz bycia słuchanym z uwagą i bycia wysłuchanym. Rozmowa, w której partner-coach skupiony jest na tym, co TY mówisz i JAK to mówisz. Działa jak TWOJE lustro. Zadając właściwe pytania pomaga ci odkryć TWOJĄ rzeczywistość – twoje przekonania, twoje mocne i słabsze strony, twoje realne możliwości, pomaga odkryć i przekroczyć ograniczenia na drogach realizacji TWOICH celów.

Coaching nie działa jak cudowna pigułka. Wymaga od ciebie (współ)pracy, bo wyłącznie TY możesz zmienić swoje życie. I to tak jak chcesz. Nie tak jak ktoś ci podpowie. Coach nie poda ci gotowych rozwiązań. Za to pomoże ci je samodzielnie odkryć.

Odsyłamy również do napisanej przez nas książki CZYM COACHING (NIE) JEST wydanej przez GWP we wrześniu 2010 jako pierwszej z serii „ARS PYTANDI” autorki: Monika Zubrzycka-Nowak, Katarzyna Rybczyńska, Sylwia Monostori.

Sesja coachingowa to spotkanie w przyjaznym miejscu, które Ty wybierasz. Trwa zwykle 1,5 godziny. Może to być pojedyncze spotkanie lub kilka z góry ustalonych spotkań. W realiach zawodowych, kiedy firma inwestuje w coaching pracowników, pierwsze spotkanie jest trójstronne – pracodawca, pracownik, coach. Na tym spotkaniu ustalamy cele sesji oraz kryteria, po jakich pracodawca pozna, że te cele są realizowane a inwestycja w coaching się opłaca. Wspólnie określamy także sposób i zakres raportowania. Obowiązuje tu pełna przejrzystość i jasność dla wszystkich zainteresowanych stron. Przebieg sesji natomiast objęty jest pełną poufnością.

Zwyczajowo – w zależności od tematu pracy – wyróżnia się coaching life (życiowy, dotyczący spraw osobistych), business (dotyczący spraw zawodowych), executive (skupiony na skutecznym zarządzaniu, wspierający osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych).

Tu sprawdzisz ceny sesji coachingowej: Zarezerwuj sesję coachingu!

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.