Kiedy skorzystać z coachingu

kiedy skorzystać z coachingu_600_600Jeżeli zastanawiasz, kiedy warto skorzystać z coachingu, to może masz ochotę zapoznać się z poniższą listą. Nie wyczerpuje ona zagadnienia, ale może przybliży Ci elastyczność zastosowań pracy z coachem.

Coaching życiowy – life Coaching, personal coaching

wspierający osobę w realizowaniu się w określanych przez nią rolach oraz w wyzwalaniu się ze swoich ograniczeń na poziomie myślenia, emocji, zachowań, relacji

Coaching kariery – career coaching

wspierający osobę w realizowaniu się zawodowo poprzez wyłonienie optymalnej ścieżki realizacji marzeń, potencjału, wartości w realiach środowiskowych

Coaching zdrowia – health coaching

wspierający osobę w odkrywaniu kluczowych czynników wspierających pożądany stan fizyczno-psychiczny i planowaniu ścieżki włączania ich w życie

Coaching interwencyjny – coaching kryzysowy, crisis coaching

wspierający osobę, która przechodzi chwilowo przerastające ją wyzwania życiowe lub uległa wypaleniu w określonej roli, wspólnie poszukując bazy pozwalającej odbudować spokój i siłę oraz na nowo określić cele i metody ich osiągania w zgodzie z wyznawanymi wartościami

Coaching młodzieży – youth coaching

wspierający młodzież w odkrywaniu optymalnej strategii uczenia się, poznawaniu i rozwijaniu swojego potencjału, podejmowaniu dobrych decyzji,  radzeniu sobie z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi…

Coaching rodzinny – family coaching

wspierający rodzinę jako system w wypracowaniu sposobów komunikacji i postępowania, które wyzwalają potencjał wszystkich jej członków i pozwalają skutecznie funkcjonować rodzinie jako całości

Coaching biznesowy – coaching zadaniowy, business coaching

wspierający pracownika Firmy w realizowaniu należących do niego zadań

Coaching Menadżerski – Coaching zarządczy, Coachingowy styl zarządzania, Managerial Coaching

wspierający managera w skutecznym prowadzeniu zespołu/działu w drodze do realizowania zadań

Executive coaching – coaching kadry menadżerskiej

skierowany do osób zarządzających Firmą w celu odkrywania kluczowych elementów wpływających na funkcjonowanie organizacji i znajdowania sposobów sprostania wyzwaniom

Team coaching

Team coaching to zajęcia służące wypracowaniu przez grupę osób powiązanych zawodowo wspólnego celu firmowego i wyłonienia sposobu jego osiągnięcia. W team coachingu źródłem rozwiązań są uczestnicy grupy jako specjaliści w dziedzinie, której dotyczy zadanie. Coach jest stymulatorem takiej organizacji i interakcji spotkania, by prowadziło ono sprawnie do wyłonienia najważniejszych zagadnień i katalizatorem procesu poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz sposobów wcielenia ich w życie.

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.