Superwizja

superwizja_600_600Jako współtwórcy i członkowie Izby Coachingu wspieramy wszelkie działania mające wprowadzać i podnosić standardy pracy coacha. Superwizja w rozumieniu Izby Coachingu to proces, który służy refleksyjnemu uczeniu się zarówno osoby z niej korzystającej jak i superwizora. Zapraszamy wszystkich coachów na spotkania superwizyjne.

Podczas sesji superwizji stosujemy narzędzia mające na celu uruchomić, poszerzyć, pogłębić umiejętności:

  • przyglądania się swojej pracy w roli coacha,
  • refleksji dotyczącej jej przebiegu,
  • wpływu na coacha, klienta, jego środowisko
  • oraz podejmowania działań, by wprowadzać pożądane zmiany.

Celem spotkania jest podążenie niezwykle efektywną drogą rozwijania swojego warsztatu coachingowego, postawy coacha i wzrastanie jako homo-sapiens. (źródło Izba Coachingu)

Dodaj do zakładek Link.