Bardzo czarny scenariusz

Film – część II

Teraz możesz pozwolić sobie wybiec wyobraźnią pięć lat w przyszłość i wtedy zobaczyć swoje życie. Co się pojawia na ekranie Twojego umysłu? Co stanie się z…………… (tu wstaw Twoje imię), jeśli nadal będzie wiódł/wiodła życie w taki sam sposób jak do tej pory?.

  • Jak wygląda?
  • Jaki jest jego/jej stan zdrowia?
  • Ile energii ma, by realizować swoje marzenia?
  • Jak wyglądają jego/jej relacje z bliskimi ludźmi (rodzice, partner/ka, dzieci, przyjaciele…), ulubionymi zwierzakami, hobby?
  • W jakim stanie psychofizycznym przebywa najczęściej?
  • Co myśli o sobie?
  • Jakie jest jego/jej nastawienie do życia?

Przejdź do następnej strony by kontynuować ćwiczenie lub skontaktuj się z profesjonalnym coachem