Skuteczny coaching a wypalenie zawodowe?

Definicja CoachingU

Coaching jest to współpraca między coachem a klientem, która w uporządkowany sposób wspiera klientów na wielu poziomach w ich zawodowego i prywatnego życia.

Rolą coacha nie jest mówienie Ci, co masz robić. Wprost przeciwnie – w założeniu jest to współpraca służąca wyłanianiu właściwych opcji, wsparciu w rozwijaniu odpowiednich umiejętności i strategii, które pomogą Ci dokonać zmian na poziomie mentalnym i behawioralnym niezbędnym do osiągnięcia Twoich celów.

Coaching a wypalenie zawodowe – W sytuacji wypalenia możnaskupić się wokół następujących zagadnień:

 1. tworzenie warunków do samooceny, w jakim stopniu coachee doznaje wypalenia
 2. przyjrzenie się innym metodom, które mogą wesprzeć odbudowę sił życiowych
 3. wyłonienie kluczowych czynników pogłębiających proces wypalenia
 4. odkrycie strategii wspierających coachee w radzeniu sobie z nimi lub ich wyeliminowaniu
 5. wsparcie coachee w znajdowaniu rozwiązań na poziomie wyższym niż ten, na którym powstał problem
 6. wykorzystanie sytuacji do wzmocnienia u coachee samoświadomości, refleksji, kontaktu z wartościami i tożsamością

Coaching a wypalenie zawodowe – przy zapobieganiu wypaleniu można skupić się na poniższych zagadnieniach::

 1. zbadanie sytuacji
 2. określenie istniejących i potencjalnych czynników stresu
 3. wsparcie coachee w stworzeniu strategii zapobiegania stresowi wobec kluczowych czynników
 4. wsparcie coachee w wyłonieniu najlepszych sposobów rozwijania umiejętności służących radzenia sobie z wyzwaniami pracy
 5. wsparcie coachee w określeniu zakresu wpływu, by mógł stawiać sobie realistyczne cele
 6. wsparcie coachee w poszerzaniu jego obszaru wpływu
 7. wsparcie coachee w znajdowaniu metod utrzymywania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym

Poniżej możesz znaleźć informacje na temat różnych podejść do zagadnienia coachingu: