Superwizja w coachingu

Jako współtwórcy i członkowie Izby Coachingu wspieramy wszelkie działania mające wprowadzać i podnosić standardy pracy coacha. Superwizja w rozumieniu Izby Coachingu to proces, który służy refleksyjnemu uczeniu się zarówno osoby z niej korzystającej jak i superwizora. Zapraszamy wszystkich coachów na spotkania superwizyjne.

Podczas sesji superwizji stosujemy narzędzia mające na celu uruchomić, poszerzyć, pogłębić umiejętności:

  • przyglądania się swojej pracy w roli coacha,
  • refleksji dotyczącej jej przebiegu,
  • wpływu na coacha, klienta, jego środowisko
  • oraz podejmowania działań, by wprowadzać pożądane zmiany.

Superwizja to formalny proces profesjonalnego wsparcia coacha ze strony superwizora, czyli doświadczonego i odpowiednio przeszkolonego coacha. Zapewnia on coachowi poddającemu się superwizji rozwój, podnoszenie efektywności jego praktyki coachingowej, lepsze zrozumienia klienta i jego systemu oraz swojej roli w systemie klienta. Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, odnoszenie się do standardów i modeli oraz dzielenie się ekspertyzą, dlatego superwizor naprzemiennie pełni kilka ról: coacha, mentora, trenera.

 (źródło Izba Coachingu)

Umów się na superwizję

Celem spotkania jest podążenie niezwykle efektywną drogą rozwijania swojego warsztatu coachingowego, postawy coacha i wzrastanie jako homo-sapiens.

By skorzystać z superwizji skontaktuj się z nami, byśmy wspólnie wybrali dogodny dla Ciebie termin.

Superwizja