Wypalenie zawodowe a stres lub depresja

Różnice – wypalenie zawodowe a depresja

Wypalenie i depresja są do siebie podobne. W oby przypadkach występuje zmęczenie i poczucie braku energii, zaburzenia snu, uczucie smutku i beznadziei. W przeciwieństwie do syndromu wypalenia zawodowego, depresja ze swoimi symptomami jest uznawana za chorobę psychiczną związaną z całym obszarem funkcjonowania człowieka. Wypalenie zawodowe dotyczy kontekstu zawodowego. Depresja oddziałuje destrukcyjnie we wszystkich sferach życia.

W swoich badaniach Toker and Biron (2010) opisują następujące różnice.

„W porównaniu do depresji osoby z silnym syndromem wypalenia zawodowego:

Sprawiają wrażenie bardziej energicznych i są w stanie cieszyć się z różnych spraw (choć czasem brak im na nie energii);

– Rzadziej tracą na wadze, okazują niechęć do aktywności umysłowej czy ruchowej lub mają myśli samobójcze;

– Jeżeli mają poczucie winy, to jest ono prawdziwe;

– Mają tendencje do przypisywania braku zdecydowania i działania raczej swojemu zmęczeniu, niż chorobie (tak jak robią to osoby z depresją);

– Częściej mają trudności z zaśnięciem, podczas gdy Ci z depresją zazwyczaj budzą się zbyt wcześnie (Hoogduin, Schaap & Methorst, 1996 )”

Źródło, Toker, S. & Biron, M. (2012). Job Burnout and Depression: Unraveling their Temporal Relationship and Considering the Role of Physical Activity. Journal of Applied Psychology. 97(3). 699-710.

Różnice – wypalenie zawodowe a stres

Wypalenie zawodowe może być wynikiem długotrwałego stresu. Jednakże różni się od bycia pod wpływem ciężkiego stresu.

Stres charakteryzuje:
 • Uczucie zbytniego poświęcenia się
 • Nadwrażliwość emocjonalna
 • Pośpiech i hiper-aktywność
 • Brak energii
 • Prowadzi do zaburzeń lękowych
 • Pierwsze występują objawy fizyczne
 • Może prowadzić do śmierci
Wypalenie charakteryzuje:
 • Uczucie braku zaangażowania
 • Otępienie emocjonalne
 • Rosnąca bezradność i beznadzieja
 • Utrata motywacji, ideałów i nadziei
 • Prowadzi do oderwania od rzeczywistości i depresji
 • Pierwsze występują objawy w sferze emocjonalnej
 • Może budzić poczucie braku sensu życia.