Duchowe podejście do wsparcia klienta


Jeśli takie myśli i odczucia dotyczą Ciebie, to zapraszam na warsztat, który nazwałam duchowym podejściem do klienta, na którym będziemy rozwijać patrzenie na interakcję z nim jak na grę pól informacyjnych na innym poziomie możliwości i dostępnych rozwiązań.


 • połączysz wypoczynek w Borach Tucholskich nad jeziorem z poszerzaniem swoich umiejętności działania w polu energii pełnym informacji
 • dookreślisz swoją rolę jako osoby wspierającej duchowo klienta
 • weźmiesz udział w ćwiczeniach poszerzających Twoje własne doświadczanie duchowości
 • doświadczysz niecodziennych stanów i stworzysz mechanizm pomagający powracać do nich
 • zdefiniujesz duchowość w sposób możliwy do przyjęcia przez klientów o różnym podejściu do wiary, religii, procesu stworzenia, losu, przeznaczenia, kosmosu…
 • poznasz lub dookreślisz warunki sprzyjające działaniom na poziomie dużego JA przekraczającym perspektywę małego ja – ego
 • pogłębisz rozumienie kwantowej struktury doświadczenia, by zastąpić nią podejście oparte na liniowym czasie
 • przećwiczysz nowe narzędzia z kwantowego podejścia do rozwoju i kreowania pożądanej rzeczywistości
 • po wykonaniu ćwiczeń poznasz refleksje i różne perspektywy ludzi o podobnych wartościach i aspiracjach dotyczące roli prowadzącego i roli poszukującego
 • osadzisz się w roli osoby wspierającej duchowo klienta
 • będziesz dysponować paletą „technik” wspierających na głębokim poziomie, z której będzie można wybrać to, co pasuje do klienta i jego sytuacji
 • zaprzyjaźniać się z kwantowym obrazem rzeczywistości
 • badać swoje rozumienie duchowości i poszerzać jego doświadczanie
 • szukać doświadczalnej odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”
 • planować swój rozwój duchowy
 • praktykować duchowe podejście/nastawienie do klienta
 • poznawać i praktykować nowe techniki pracy lub możliwość wykorzystania znanych metod w pogłębiony sposób
 • rozwijać intuicję w czterech kanałach zmysłowych i badać swoje predyspozycje
 • poszerzać działania wspierające klienta oparte na intencji i intuicji
 1. Zajęcia ruchowe – nawiązywanie kontaktu z ciałem
  1. ćwiczenia w głębokim skupieniu - medytacja w ruchu
  2. różne sposoby rozluźniania ciała i uspokajania pędzących myśli
  3. podążanie ruchem za sygnałami płynącymi z ciała
  4. taniec spontaniczny
 2. Rozwijanie empatii i ześrodkowania osoby prowadzącej „duchowo” sesję/grupę
  1. patrzenie na człowieka jak na istotę z dostępem do nieskończonego potencjału wszelkich możliwości
  2. patrzenie na strategie życiowe człowieka jak na działania zaradcze na sytuacje, które przerosły jego zasoby w momencie ich doświadczania lub zostały przejęte od przodków, społeczeństwa, kultury, na drodze karmy…
  3. traktowanie niewspierających reakcji/cienia jako mechanizmów chroniących „właściciela” przed zagrożeniem życia/bólem emocjonalnym zapisanymi w podświadomości
 3. Poznawanie możliwości ciała przy kwantowym rozumienia jego istnienia jako części kosmosu
  1. przykłady naukowe i własne doświadczenia nieistnienia czasu
  2. wybór (natychmiastowy) pożądanego stanu
  3. operowanie odpowiednimi stanami w różnych sytuacjach
 4. Budowanie zaufania do siebie
  1. medytacje prowadzone dopasowane do przerabianych zagadnień
  2. ucieleśnianie duszy i wchodzenie w stan bycia całością
  3. uwalnianie ograniczeń energią bezwarunkowej miłości
  4. uwalnianie metodą Hawkinsa
 5. Harmonizowanie umysłu z sercem
  1. dookreślenie roli umysłu
  2. odkrywanie roli i mocy serca
  3. budowanie współpracy między umysłem i sercem
  4. objęcie miłością umysłu
 6. Rozwijanie polegania na intuicji
  1. rodzaje intuicji
  2. rozpoznawanie sygnałów intuicji
  3. pustka w umyśle
  4. badanie swoich predyspozycji
  5. ćwiczenia rozwijania i podążania za intuicją
 7. Stosowane „paradygmaty” pracy
  1. celem wsparcia klienta jest zmiana perspektywy - z bycia ofiarą warunków zewnętrznych na uznanie siebie autorem scenariusza swojego życia
  2. wszystko ze wszystkim jest połączone
  3. praca na dowolnym poziomie: myśli, obrazów/wizji, emocji/uczuć, doznań fizycznych, reakcji, nawyków, przekonań, nastawienia, percepcji pociąga za sobą zmianę na innych poziomach
  4. człowiek jest odpowiedzialny za wzorce, które rządzą jego życiem i z mocy prawa wolnej woli może wybrać na ich miejsce inne, służące jego dobru.
  5. trwała zmiana powinna być odczuwalna, zauważalna, przekładać się na
   1. zmianę reakcji na dotychczasowe „wyzwalacze” i
   2. zachowania sprzyjające harmonii w życiu
 8. Zasady pracy
  1. wyłonienie tematu, sformułowanie celu długofalowego i celu sesji oraz kryteriów osiągnięcia celu sesji
  2. stosowanie metod skupionych na elementach prowadzących do celu
  3. dostosowanie sesji do możliwości, predyspozycji, zasobów i talentów klienta
  4. praca poprzez ciało, w wyobraźni, w metaforze, na symbolach, na skojarzeniach...
 9. Proponowane działania/techniki w podejściu duchowym
  1. rozpuszczanie blokad na drodze do pożądanej rzeczywistości
  2. badanie intencji oporującej części i pokazanie jej krótszej drogi
  3. sięgnięcie do pierwotnego autora ograniczającego wzorca/idei i zdecydowanie o zakończeniu służenia temu wzorcowi/idei
  4. działania w polu energii (ustawienia na żywo, na symbolach, w wyobraźni) przywracające harmonię w systemie (własnej świadomości klienta)
  5. korzystanie z mądrości ego i z mądrości duszy
  6. wybór pożądanego stanu do kreowania pożądanej rzeczywistości
  7. działanie intencją
  8. zachęcanie klienta do podążania za intuicją niezależnie od tego, jak niewiarygodna czy śmieszna się wydaje

Termin

sierpień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Atrakcje

dla odpoczywających aktywnie:

kąpiele w jeziorze, pływanie kajakiem, spacery po lesie, krótkie rowerowe „wypady”, ping-pong, ringo, badminton, ognisko

dla odpoczywających relaksacyjnie:

opalanie (leżaki, maty), kontemplacja jeziora, lasu, łąk, ich mieszkańców, odgłosów przyrody, ciszy, przestrzeni, płomieni ogniska, gwiazd

Miejsce

Skrzynia 10, 83-221

link do map Google
wieś na Kociewiu nad jez. Słonym
11 km od Skórcza, 23 km od autostrady A1

Mieszkamy w trzech budynkach, łazienki w osobnym budynku, żywienie na miejscu dopasowane do potrzeb uczestników (wegetariańskie, mieszane)

Rozkład godzinowy warsztatu

 • Przyjazd – wtorek od południa do wieczora lub w środę rano do godz. 9.30
 • Ramowy rozkład dnia (od wtorku do niedzieli) „przesuwalny” w zależności od potrzeb grupy i warunków pogodowych
  • 8.00 – 9.00 budowanie relacji z ciałem (energetyzowanie ciałaoddychaniem, rozluźnianie, rozciąganie, wzmacnianie) i omówienie tematudnia
  • 10.00 – 10.30 śniadanie
  • 11.00 – 13.30 zajęcia z przerwą na przegryzkę i rozluźnienie
  • 13.30 – 14.00 obiad
  • 15.30 – 17.15 zajęcia
  • 17.30 – 18.00 kolacja
  • 19.00 – 20.00 zajęcia
  • 20.00 – 20.45 medytacja/ognisko/rozmowy tematyczne…
 • Rozkład ostatniego dnia – do obiadu taki sam, po obiedzie podsumowanie
 • Zakończenie zajęć – niedziela godz. 16.15
 • Wyjazd – niedziela po 16.15, ale przed godz. 21.00 🙂 🙂 🙂

Inwestycja

(wystawiam faktury)

Przedpłata: 1 750,00 zł do 10 maja.