Przeanalizuj swoją reakcję

3. Reakcja

  • Jak wygląda moja reakcja?
  • Co odczuwam?
  • Jak reaguje moje ciało?
  • Co wtedy robię lub mówię?

Przejdź do następnej strony by kontynuować ćwiczenie lub skontaktuj się z profesjonalnym coachem

Auto coaching - przeanalizuj swoja reakcje - reakcja