Dytyczy Cię wypalenie zawodowe?

Czy od dłuższego czasu masz wrażenie, że coś Cię przygniata? Działasz w stresie, pod ciągłą presją? Czujesz się bezradny, wyczerpany? Pozbyłeś się złudzeń? Być może doświadczasz wypalenia zawodowego. Osoby wypalone zawodowo czują bezcelowość życia zawodowego i osobistego. Problemy stają się nieprzekraczalnymi barierami, a świat nabiera ciemnej barwy.

Jeżeli dotknięta wypaleniem osoba nie poszuka pomocy i nie zmieni swojej sytuacji może ono negatywnie wpływać zarówno na jej sferę zawodową, jak i prywatną, zdrowie psychiczne i fizyczne.

Wypaleniu można zapobiegać. Z wypalenia można wyjść. Na tej stronie dowiesz się czym jest wypalenie zawodowe, co możesz zrobić sam lub z jakiego wsparcia skorzystać

Ta strony jest efektem współpracy w ramach europejskiego projektu „Coaching Burnout Syndrome Solution” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundvig. Zebrana wiedza, praktyka i metody radzenia sobie z wypaleniem zawodowym zostały opracowane i zaprezentowane przy udziale organizacji Antares (Włochy), IBOS (Austria), GWPS (Polska) and NLPGate (Wielka Brytania). Projekt zrealizowany został w latach 2012-2014 i związany był z badaniami, wymianą wiedzy i transferem dobrych praktyk z krajów partnerskich. Uwzględnione zostały w nim również aspekty kulturowe i językowe umożliwiające wygodne korzystanie z informacji na tej stronie osobom nie związanym z tematyką psychologii i psychoterapii po angielsku, polsku, włosku i niemiecku.

Wierzymy, że przedstawione informacje okażą się przydatne. Pomogą jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest i czym nie jest wypalenie zawodowe. Umożliwią zapobieganie i radzenie sobie z syndromem. Zapraszamy do kontaktu.