Wynik testu wypalenia

Oto wyniki Twojego testu.

Sfera fizyczna[Physical_scale]
Sfera emocji[Emotional_scale]
Sfera psychiczna[Mental_scale]

Co to oznacza:

Wypalenie jest reakcją na stres i przejawia się emocjonalnym, psychicznym i/lub fizycznym zmęczeniem.

color_greenZielony – Wszystko w porządku.
Jeśli we wszystkich trzech sferach funkcjonowania znajdujesz się w zielonym obszarze skali to znaczy, że w Twoim życiu obecne są zaangażowanie, motywacja i energia. Masz zasoby i wiesz jak je wykorzystać w stresujących sytuacjach. Jeśli zauważysz jakiekolwiek sygnały ostrzegawcze zwyczajnie skup się na odzyskaniu równowagi.
color_yellowJeden lub więcej obszarów żółtych – Potraktuj poważnie sygnały ostrzegawcze.
Kolor żółty mówi, że sygnały ostrzegawcze w tej sferze funkcjonowania przybrały duże i stałe natężenie. Sugeruje silne przeciążenie stresem. Twój organizm i jego możliwości osiągnęły górną granicę możliwości i nie są w stanie dłużej działać w takich warunkach. Przerwy i czas na odpoczynek są coraz bardziej niezbędne by „naładować baterie”. Być może warto przeanalizować i redefiniować cele stawiane sobie lub innym.
color_redJeden lub więcej obszarów czerwonych – Ostatni moment na zdecydowane działania!
Czerwone obszary informują, że w tych sferach Twój organizm wyraźnie przestaje poprawnie działać. Wymagane są szybkie i zdecydowane działania, które pozwolą odzyskać mu funkcjonalność. Być może będziesz zmuszony diametralnie zmienić swoje zwyczaje, a także to, jak podchodzisz do siebie i swoich potrzeb. Być może niezbędne będzie zwrócenie się o fachową pomoc do profesjonalistów.

[post-content id=970]