Cecillia (53 lata)

Studium przypadku nr. 5 Coach, terapeuta, właściciel firmy szkoleniowej współpracującej z trenerami z wolnej stopy, biuro w domu.

Pracowałam coraz więcej i więcej z narastającym spadkiem wydajności. Moja nieefektywność wywoływała we mnie złość na samą siebie i stawałam się ostra dla ko-trenerów. Przestałam zasypiać szybko i łatwo nawet gdy naprawdę się starałam.

Objawy:

 • spadek wydajności, przedłużanie pracy, zmęczenie, niewydolność, brak zadowolenia z siebie
 • brak czasu dla siebie, zaniedbanie swojego zdrowia
 • brak czasu na urlop, niezdolność do wypoczywania
 • niskie poczucia własnej wartościi, sprawczości, możliwości
 • chęć zyskania aprobaty wszystkich ludzi, z którymi miała kontakt
 • podejmowanie się nowych zadań bez zatrudnienia dodatkowych osób
 • problemy z zasypianiem, budzenie się w nocy, uporczywe „czarne” myśli
 • zapadanie na zdrowiu – różnorakie zapalenia, łatwość przeziębiania się, „febra” na ustach, niewydolność serca
 • totalna niemoc, brak energii, chęci działania, niemożność klarownego myślenia,
 • niedotrzymywanie prywatnych zobowiązań (zapominanie)
 • odpowiadanie za marketing, organizację, tworzenie programów, materiałów, rozliczenia, kontakty…
 • biuro w domu – nierozdzielanie czasu pracy od czasu prywatnego
 • chęć wykazania się i uzyskania akceptacji z zewnątrz
 • ochranianie współpracowników – branie na siebie całej odpowiedzialności
 • dobieranie sobie do współpracy „biorców”
 • podejmowanie się działań kosztem swojego czasu
 • rzucanie wszystkiego, gdy ktoś inny zgłaszał potrzebę wsparcia
 • przekonanie, że kto nie pracuje, ten nie je
 • rezygnacja z dbania o siebie na rzecz dbania o dobre imię firmy
 • podejmowanie się prac społecznych

Warunki w pracy:

 • odpowiadanie za marketing, organizację, tworzenie programów, materiałów, rozliczenia, kontakty…
 • biuro w domu – nierozdzielanie czasu pracy od czasu prywatnego

Podejście os. coachowanej:

 • chęć wykazania się i uzyskania akceptacji z zewnątrz
 • ochranianie współpracowników – branie na siebie całej odpowiedzialności
 • dobieranie sobie do współpracy „biorców”
 • podejmowanie się działań kosztem swojego czasu
 • rzucanie wszystkiego, gdy ktoś inny zgłaszał potrzebę wsparcia
 • przekonanie, że kto nie pracuje, ten nie je
 • rezygnacja z dbania o siebie na rzecz dbania o dobre imię firmy
 • podejmowanie się prac społecznych

Mechanizmy ratunkowe:

 • energetyzujące zajęcia grupowe
 • ogród
 • utrzymanie dobrych relacji z rodziną

Działania coachingowe:

 • zbadanie stopnia wypalenia
 • określenie kluczowych czynników prowadzących do samoeksploatacji
 • plan regeneracji fizycznej i zdrowotnej
 • aktualizacja hierarchii wartości i kryteriów ich spełnienia
 • nauczenie się delegowania odpowiedzalności
 • współpraca z osobą kreatywną i z programem motywacyjnym „do”
 • zbudowanie nowej wizji funkcjonowania firmy
 • stworzenie mechanizmów samoakceptacji i samouznania
 • odbudowa mechanizmów utrzymywania zadowalającego poziomu energii

Kluczowe działania:

 • zmiana przekonań „muszę wszystko zrobić sama”, „nie mogę prosić o pomoc”, „jestem odpowiedzialna za innych”
 • regeneracja fizyczna – dieta dostosowana do potrzeb organizmu
 • ustawienie zdrowia i dobrostanu na szczycie hierarchii wartości
 • zarządzanie emocjami