Kathy (41 lat)

Studium przypadku nr. 4: Katarzyna, dyrektor finansowa firmy zatrudniającej około 100 osób.

Byłam kompletnie wyczerpana; całe weekendy przesypiałam i zaczęłam poważnie chorować. Po miesięcznej nieobecności czułam się świetnie ale po czterech dniach po powrocie do pracy wszystko wróciło…

Objawy:

 • praca po godzinach
 • brak czasu dla siebie, zaniedbanie mieszkania
 • nie korzystanie z urlopu
 • zagubienie poczucia własnej wartości, sprawczości
 • niechęć do zarządu
 • chęć przekonania innych o swoich umiejętnościach
 • podejmowanie się nowych zadań bez realizowania potrzeby zatrudnienia dodatkowych osób
 • niedotrzymywanie terminów spotkań prywatnych
 • problemy z wysypianiem się
 • zapadanie na zdrowiu – totalna niemoc, brak energii, chęci działania, niemożność myślenia
 • ocena okresowa wg. nieznanych kryteriów
 • niebranie pod uwagę potrzeby zatrudnienia dodatkowych osób
 • wymaganie działań w firmie po godzinach (firma „matka” w USA aktywna w polskich godzinach wieczornych)
 • dzwonienie w sprawach służbowych w dowolnym czasie dnia i tygodnia
 • presja czasu – wymaganie natychmiastowego działania na rzecz firmy bez honorowania wolnego czasu i potrzeb pracownika.
 • Pracownik wymusił na dyrekcji kryteria oceny. Spełnił a nawet przekroczył wszystkie wskaźniki a dostał ocenę mierną (stąd zapaść poczucia wartości i możliwości oceny swoich osiągnięć).

Warunki w pracy:

 • ocena okresowa wg. nieznanych kryteriów
 • niebranie pod uwagę potrzeby zatrudnienia dodatkowych osób
 • wymaganie działań w firmie po godzinach (firma „matka” w USA aktywna w polskich godzinach wieczornych)
 • dzwonienie w sprawach służbowych w dowolnym czasie dnia i tygodnia
 • presja czasu – wymaganie natychmiastowego działania na rzecz firmy bez honorowania wolnego czasu i potrzeb pracownika.
 • Pracownik wymusił na dyrekcji kryteria oceny. Spełnił a nawet przekroczył wszystkie wskaźniki a dostał ocenę mierną (stąd zapaść poczucia wartości i możliwości oceny swoich osiągnięć).

Podejście pracownika:

 • chęć wykazania się i uzyskania akceptacji z zewnątrz
 • podejmowanie się działań kosztem swojego czasu
 • ochranianie pracowników – branie na siebie więcej obowiązków
 • przekonanie, że tylko bardzo ciężką pracą można do czegoś dojść
 • odwoływanie prywatnych spotkań, gdy firma „dorzucała” zadania
 • rezygnacja z dbania o siebie na rzecz dbania o interesy firmy

Mechanizmy ratunkowe:

 • uprawianie sportu
 • spanie na okrągło w weekendy
 • realizowanie się w swoim hobby
 • utrzymanie dobrych relacji z rodziną pochodzenia

Działania coachingowe:

 • ocena stopnia wypalenia zawodowego
 • zbadanie zysków/strat enenrgii w kontakcie ze wszystkimi osobami z życia zawodowego i prywatnego
 • zbadanie kluczowych czynników destabilizujących
 • rozważenie scenariusza pozostania w tej sytuacji w pracy (pogłębienie wypalenia zawodowego, depresja, zapaść zdrowotna, niemożność zbudowania trwałej relacji/założenia rodziny, samotność, utrata sensu życia)
 • zabadanie zakresu wpływu na wprowadzenie niezbędnych zmian (znikomy)
 • podjęcie decyzji o zmianie pracy
 • praca nad rozwinięciem asertywności, w tym rezygnacja ze znajomości/wydarzeń obniżających dobrostan
 • obniżenie poziomu wymagań w stosunku do siebie z 300% na 80%
 • zmiana przekonań dotycząca nierówności w szansach kobiet i mężczyzn na pożądane stanowisko
 • znalezienie nowego miejsca pracy (bez ”amerykańskiego” stylu wyzysku pracownika)
 • przygotowanie się do sprostania swojej potrzebie zadowolenia innych na rzecz realizowania swoich standardów dobrego wykonywania pracy
 • tworzenie równowagi między opiekowaniem się innymi a dbaniem o swój dobrostan
 • powrót do marzeń o zmianie profilu pracy
 • stworzenie wizji płynnego przenoszenia zaangażowanie w pracę w roli dyrektora finansowego na trenera/wykładowcę tej wiedzy i umiejętności
 • tworzenie zasad balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Kluczowe działania:

 • osoba sięgnęła po pomoc – opłaciła z góry cykl coachingu, żeby nie móc się już wycofać
 • obejrzała swoją sytuację i odkryła, że gra rolę ofiary i oczekuje zmiany od współpracowników
 • przejęła odpowiedzialność za swój dobrostan
 • odkryła, że stara się dawać więcej niż jest to realistyczne i sprzyjające równowadze
 • uwierzyła, że może pracować w firmie o zasadach zbliżonych do jej wyobrażeń o dobrej organizacji