Przyczyny wypalenia zawodowego

O wypaleniu zawodowym mówi się zazwyczaj w kontekście życia zawodowego. Warto jednak zauważyć, że na ryzyko wypalenia narażony jest tak samo przepracowany menadżer wspominający swój ostatni urlop trzy lata temu, jak mama opiekująca się domem i dwójką dorastających dzieci. Istnieją ważne czynniki związane z podatnością na wypalenie, poza tymi ściśle związanymi z wykonywana profesją, takie jak styl życia, czy cechy osobowości.

Przyczyny wypalenia zawodowego związane z środowiskiem zawodowym:

 • Poczucie niewielkiej lub żadnej kontroli nad wykonywanymi zadaniami,
 • Brak dostrzegania lub uznawania rezultatów, efektywności i wydajności pracy,
 • Niejasne lub zbyt wysokie oczekiwania wobec pracy,
 • Nudne lub mało ambitne zajęcie,
 • Brak oparcia w strukturze i/lub wysoka presja otoczenia.

Przyczyny wypalenia zawodowego związane ze stylem życia:

 • Brak czasu na odpoczynek i życie towarzyskie,
 • Angażowanie się w spełnianie zbyt wielu życzeń zbyt wielu ludzi,
 • Branie na siebie zbyt dużej odpowiedzialności przy zbyt małym wsparciu od otoczenia,
 • Zbyt mało snu,
 • Brak bliskich, wspierających relacji z innymi osobami.

Cechy osobowości, które mogą sprzyjać wypaleniu:

 • Perfekcjonizm: nigdy nie jest wystarczająco dobrze,
 • Pesymistyczne podejście do siebie i świata,
 • Potrzeba kontroli: niechęć lub niezdolność do delegowania zadań
 • Bardzo wysokie oczekiwania wobec siebie, a w związku z tym wobec innych: osobowość typu A.

Zgodnie ze źródłami wypalenie zawodowe powodowane jest długotrwałym wystawieniem na oddziaływanie stresu w sytuacjach silnie angażujących emocjonalnie (Pines and Aronson) i poświęceniu celom, drodze życiowej lub relacji, która nie spełniła oczekiwań i nie przyniosła spodziewanych rezultatów (Freudenberger). Wypalenie może być również postrzegane, jako wskaźnik rozbieżności pomiędzy osobowością, wartościami, a obowiązkami w pracy (Maslach).