Piotr Ławacz

Coach ACC ICF, Trener Biznesu, Psycholog,
Lider Komitetu Gdańskiego ICF

Studium było jednym z pierwszych moich szkoleń coachingowych i ukształtowało moje podstawy pracy jako coacha. Poznałem na nim cały wachlarz narzędzi coachingowych, zrozumiałem strukturę coachingu, jako procesu zmiany oraz strukturę pojedynczej sesji.

Wpływ prowadzących (Moniki i Kasi) oraz liczne rozmowy, wymiana doświadczeń z uczestnikami budowały moją postawę coachingową i kształtowały system wartości który przez cały czas przyświeca mi w pracy z klientami. Słowem Studium to była dla mnie solidna dawka wiedzy, przećwiczona w praktyczny sposób, na fundamencie właściwych wartości i postaw.

Piotr Ławacz www.piotrlawacz.pl

Dodaj do zakładek Link.