Objawy wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe to proces, który pogłębia się przez długi czas. Jeśli nie zwrócisz uwagi na pierwsze sygnały ostrzegawcze, skutki i konsekwencje będą stawały się gorsze i gorsze z tendencją do narastania.

Wczesne objawy wypalenia sygnalizują, że coś jest nie tak, jak powinno być. Jeśli zareagujesz, możesz zapobiec poważnej katastrofie. Jeśli je zignorujesz, w końcu się wypalisz.

W miarę pogłębiania się syndromu można zaobserwować następujące objawy wypalenia zawodowego:

 • Poczucie braku sensu i erozja wartości osobistych,
 • Wyraźnie obniżona kondycja oraz efektywność fizyczna i psychiczna,
 • Poczucie zwątpienia i porażki,
 • Cynizm i negatywne nastawianie do otoczenia,
 • Odkładanie spraw na później i przeciąganie czasu realizacji działań,
 • Narastanie negatywnego stosunku do swojej pracy oraz kształtowanie się destrukcyjnych wzorców zachowań,
 • Osłabienie samopoczucia fizycznego i psychicznego przejawiającego się obniżona odpornością i częstymi chorobami,

W ostatnim etapie osoby z syndromem odczuwają następujące objawy wypalenia zawodowego:

 • Odrzucanie wszelkiej odpowiedzialności i kontaktów z innymi osobami,
 • Zaburzenia snu – w tym chroniczna bezsenność,
 • Nieżyt żołądka,
 • Chroniczne zmęczenie, aż do momentu całkowitego wyczerpania,
 • Kłopoty z koncentracją i pamięcią,
 • Skłonność do przejadania się, nadużywania alkoholu, narkotyków i innych używek, jako ostateczny sposób radzenia sobie z sytuacją,
 • Brak motywacji, nastroje depresyjne (nie mylić z depresją),
 • Poczucie duszności i ataki paniki,
 • Strach przed porażką i przyszłością,
 • Bóle pleców, powtarzające się migreny, bóle mięśni, skórcze.